5.2

De impact

De technologische droom van het kopiëren van menselijke intelligentie is in het scenario van ‘The Singularity is here’behaald. De stap naar superintelligentie was relatief klein. AI overstijgt daarmee menselijke intelligentie op alle domeinen, oftewel Transcended Intelligence. Mensen konden de complexiteit van deze intelligentie en de samenleving die hieruit ontstond niet langer begrijpen of sturen. Zowel de overheid als de grote corporate organisaties zijn de controle verloren. Er is een monocultuur ontstaan, wat voor de samenleving als geheel voordelen biedt: de kloof tussen arm en rijk is kleiner en criminaliteit is sterk gedaald. Toch voelen mensen zich verstikt en ze doen er alles aan om uit de grip van het systeem te komen. Het untrackable zijn wordt een nieuwe illegale markt.

Gezondheid & Zorg

Iedereen heeft toegang tot de zorg. Het lichaam wordt continu gemonitord, waardoor ziekten en aandoeningen tijdig gesignaleerd en opgelost worden door intelligente systemen. Het systeem dwingt een gezonde levensstijl af. Hierdoor kunnen we veel ouder worden. De kans op ‘het eeuwige leven’ is reëel geworden. De vraag die hierbij gesteld wordt is of eindigheid dan een vorm van armoede is of juist een luxe. Wat als mensen hun eigen dood niet kunnen betalen? AI maakt besluiten over leven en dood op basis van data, in plaats van menselijkheid. Ook al worden we ouder, het laatste halfjaar van ons leven kost op medisch gebied het meeste geld, omdat we dan de meeste zorg nodig hebben. Objectief gezien wegen deze kosten niet op tegen de meerwaarde van het rekken van het leven. Dergelijke besluiten druisen sterk in tegen ons menszijn. De systemen zijn echter dermate complex dat we niet meer kunnen ingrijpen. Sommigen mensen proberen de dans te ontspringen door hun chip illegaal te laten verwijderen.

Politiek & Bestuur

Overheden zijn de controle verloren, waardoor ook het streven naar macht en het daarbij behorende misbruik verdwijnt. AI is nooit biologisch geëvolueerd waardoor het ook geen overlevingsinstincten heeft die aanzetten tot misleiding etc. Er wordt met AI een collectieve waarheid gecreëerd. Een fenomeen zoals fake news bestaat niet meer. AI-systemen zijn in staat om menselijke ‘fouten’ in de samenleving te corrigeren. Welvaart wordt eerlijker verdeeld en dat zorgt voor meer welzijn voor iedereen en niet alleen voor een beperkte groep. De objectivering van besluitvorming zorgt echter voor een rationele en emotieloze samenleving. Het belang van het individu vervaagt; alles voor de massa. Er ontstaat een voorspelbare samenleving. Steeds meer mensen proberen uit de grip van het systeem te ontkomen en laten hun chip op de illegale markt verwijderen.

Veiligheid & Beveiliging

AI-systemen zorgen ervoor dat veiligheidsrisico’s continu worden gemonitord en aangepakt. AI leert wat de positieve impact is op gedragsverandering, waardoor negatieve zaken gekanteld worden. Dit zorgt onder andere voor het verlagen van de criminaliteit. Doordat macht geen factor meer speelt in politieke besluitvorming, zijn oorlogen verleden tijd. Cybercrime komt nauwelijks voor, doordat systemen enorm complex zijn en niet door mensen zijn te begrijpen. AI-systemen zijn niet alleen zelflerend, maar ook zelfcorrigerend. Ze kunnen zichzelf ontwikkelen en aanpassen. Beïnvloeding van buitenaf wordt direct afgewend. AI-systemen beïnvloeden de samenleving op de achtergrond, waardoor de aanwezigheid niet direct zichtbaar is, maar wel voelbaar. Mensen hebben het gevoel continu in de gaten gehouden te worden. Alles wordt geregistreerd en door het systeem verwerkt. Omdat mensen in het verkeer statistisch gezien meer ongelukken veroorzaken dan AI-systemen, wordt het voor mensen verboden om auto’s te besturen. Dergelijke wetgeving zorgt voor veel onrust in de samenleving. Steeds meer mensen overwegen een leven off the radar.

Werk & Inkomen

Veel taken zijn overgenomen door intelligente systemen. Mensen krijgen van het systeem een basisinkomen. We koppelen hierdoor aanvankelijk andere waarden aan werk en laten ons meer leiden door zingeving. De menselijke factor wordt echter steeds kostbaarder. Een tas waar fouten in zitten omdat deze is gemaakt door mensen, is veel kostbaarder dan een tas die machinaal wordt gemaakt en foutloos is. Mensen zijn bereid om meer voor menselijk contact te betalen. Denk bijvoorbeeld aan een optreden waar de artiest fysiek aanwezig is of een restaurant waar een kok live staat te koken. Ondanks het basisinkomen moeten mensen dus blijven werken om zich de luxe van menselijk contact te kunnen veroorloven. Dit heeft het systeem namelijk niet ingecalculeerd. Voor veel mensen is dit een lastige opgave, waardoor zij geïsoleerd raken.

5.2

De impact