1.2

De impact

De beperkte beschikbaarheid aan resources heeft er in het scenario van Game Over voor gezorgd dat de prestaties van de technologie zijn achtergebleven. De belofte die AI ooit was wordt niet waargemaakt, waardoor overheden en organisaties niet langer in AI investeren. De samenleving zal als gevolg van de ontstane AI-winter↓AI-winters zijn perioden waarin de interesse in en financiering voor AI-onderzoek laag is. >Hoofdstuk 1.1.2 geen fundamentele transformatie doormaken. De grootste impact van het scenario ‘Game Over’ is dat de technologieën in mindere mate worden geïntegreerd in besluitvormingsprocessen. De infrastructuur en processen voor de reeds geïmplementeerde AI-systemen worden afgeschaald. We gaan terug naar digitale processen die handmatig worden aangestuurd en gecontroleerd. Ondanks het feit dat AI-technologieën niet meer autonoom worden ingezet, zal data nog steeds gebruikt worden om analyses te doen en geïnformeerde keuzes te maken.

Gezondheid & Zorg

Het is weer de longarts zelf die de longfoto’s diagnosticeert. Niet alleen de foto’s die volgens het systeem afwijken, maar ook de meer ‘voor de hand liggende’ gevallen. Artsen worden nog wel geadviseerd door data gedreven systemen, maar er wordt geen besluit genomen zonder menselijke tussenkomst. Robotisering in de zorg blijft steken op een basaal level; zorgrobots worden nog wel ingezet als gezelschap en voor de uitvoering van eenvoudige taken, maar van autonoom opererende systemen is geen sprake. De zorgkosten blijven hoog en het personeelstekort wordt niet verholpen. Big data blijft een belangrijke bijdrage leveren aan persoonlijke behandelplannen en gepersonaliseerd leefstijladvies, maar grote en meer complexe ingrepen worden uitsluitend nog aan menselijke artsen toevertrouwd.

Politiek & Bestuur

De wedloop omtrent AI komt ten einde. Data blijft nog wel een belangrijke grondstof, maar van een mogelijke werelddominantie wordt niet meer gesproken. Een mondiaal sociaal kredietsysteem, zoals in China een tijd is gehanteerd, is niet doorgezet. Onder andere verzekeraars hanteren nog wel persoonlijke data om premies te berekenen, maar systemen zijn niet aan elkaar gekoppeld en mensen worden niet ontnomen van hun rechten. Deep fakes↓Met behulp van AI kun je een persoon dingen laten zeggen of doen die hij of zij in werkelijkheid nooit gezegd of gedaan heeft. Deze techniek wordt ook wel deepfake genoemd, een combinatie van de woorden deep learning en fake. Een bekend voorbeeld is de gemanipuleerde video van Barack Obama. >Hoofdstuk 1.2.3 domineren niet langer het wereldnieuws, waardoor de geopolitieke spanningen afnemen. Politieke besluiten blijven in de handen van politici. Het gevolg hiervan is echter wel dat politieke processen beperkt transparant blijven en het wantrouwen vanuit burgers hoog blijft. Voor lokale vraagstukken wordt data nog wel ingezet voor geïnformeerde besluiten, maar er is geen sprake van geautomatiseerde politiek. Wanneer politici data gedreven besluiten nemen, moeten zij zich hiervoor verantwoorden.

Veiligheid & Beveiliging

Publieke veiligheid wordt niet langer uitbesteed aan autonome systemen. Cruciale infrastructuren, zoals waterkeringen, blijven weliswaar door technologie gedreven, maar te allen tijde gecontroleerd door mensen. Dit zorgt er echter niet voor dat systemen niet meer gehackt kunnen worden. Cybercrime blijft een uitdaging en ook oorlogsvoering blijft veelal op afstand plaatsvinden. Oorlogsdrones blijven echter aangestuurd worden door mensen en kunnen niet langer autonoom opereren. Bij de aanpak van criminaliteit wordt data nog steeds ingezet, maar iemand kan niet langer preventief worden opgepakt op basis van deze data. De veiligheid op de weg wordt niet verbeterd; nog steeds sterven wereldwijd dagelijks duizenden mensen in het verkeer als gevolg van menselijke fouten.

Werk & Inkomen

De angst dat robots alle banen overnemen is grotendeels afgenomen. Nog steeds worden taken geautomatiseerd, maar de mens wordt niet volledig buitenspel gezet. Dit betekent echter ook dat de mens nog steeds wordt ingezet bij gevaarlijke werkzaamheden, zoals bij bosbranden en reddingsoperaties. Sollicitatieprocessen blijven ingevuld worden door mensen. Het is niet toegestaan om autonome systemen in te zetten bij het selecteren van kandidaten. Data over de prestaties van individuele werknemers wordt echter nog wel verzameld en kan worden ingezet bij ontslagprocedures. De digitale ongeletterdheid is sterk afgenomen; veel mensen hebben zich erin verdiept of hebben zich laten omscholen (deels uit angst om de controle te verliezen).

1.2

De impact