5.1

De drivers

De droom om menselijke intelligentie↓Intelligentie kan omschreven worden als een aaneenschakeling van verstandelijke vermogens, processen en vaardigheden, zoals kunnen redeneren en je flexibel kunnen aanpassen aan nieuwe situaties. >Hoofdstuk 1.2.1 te evenaren stond in de aanloop naar het scenario van ‘The Singularity is here’ als prominente stip op de horizon, waardoor de belangen groot waren. Al vanaf de jaren ’50 van de vorige eeuw probeerden wetenschappers en ontwikkelaars de capaciteiten van het menselijk brein te ontrafelen en te kopiëren. Een doorbraak in het kraken van de intelligentiecode zou voor veel status en bijbehorende kansen zorgen. Er werden enorme bedragen geïnvesteerd in de technologieën. De acceptatie om besluiten↓Besluitvorming: We willen graag geloven dat mensen rationele wezens zijn. Maar het besluitvormingsproces is grillig. Beeldvorming en ambities spelen naast feitelijke kennis een belangrijke rol. >Hoofdstuk 1.2.2 uit handen te geven aan AI↓De meest dominante associatie met AI is machine learning. Uit onderzoek van de World Intellectual Property Organization (WIPO) uit 2019 blijkt tevens dat machine learning de meest dominante AI-technologie is die in patentaanvragen is opgenomen. Binnen deze toekomstverkenning richten we ons daarom hoofdzakelijk op machine learning. >Hoofdstuk 1.1.1 was daardoor zeer hoog. Intelligente systemen zouden slim genoeg zijn om complexe maatschappelijke vraagstukken op te lossen, zoals het klimaatprobleem en armoede. De potentie die in de technologieën gezien werd was enorm. Alles moest wijken om het mogelijk te maken, waardoor de beschikbaarheid van resources zeer groot was. Naast de enorme hoeveelheden data, steeg de rekenkracht exponentieel en werden de technologieën steeds energie-efficiënter. Moore's Law↓Moore’s Law wordt vaak aangehaald om de exponentiële groei van computertechnologie te duiden. De wet, of eigenlijk de voorspelling, stelt dat het aantal transistors in een geïntegreerde schakeling (oftewel chip) door de technologische vooruitgang elke twee jaar verdubbelt. >Hoofdstuk 1.1.2 bleek ook te kloppen voor het tempo waarin wetenschap en technologie zich ontwikkelden.

Dit leidde tot een exponentiële groei van de prestaties van de technologieën. Na het bereiken van general AI↓Artificial General Intelligence zou in staat moeten zijn om alle intellectuele taken uit te voeren die een mens ook kan uitvoeren. >Hoofdstuk 1.1.1 bleek de stap naar super AI↓Artificial Super Intelligence (ASI) kan bereikt worden wanneer AI het kunnen van het menselijk brein op alle mogelijke domeinen overstijgt. >Hoofdstuk 1.1.1 zoals verwacht relatief klein te zijn. Deze vorm van AI werd bereikt door een hard takeoff. De capaciteiten van AI explodeerden in een zeer korte tijd en zonder menselijke controle. Er was hierbij sprake van een intelligence explosion, waarbij een systeem zijn eigen proces dat intelligentie voortbrengt kon analyseren en verbeteren. Hierdoor ontstond een intelligenter systeem dat het proces herhaalde, enzovoort. Uiteindelijk werd er een ‘limiet’ bereikt, die menselijke intelligentie ver oversteeg. Dit heeft AI boven de mens geplaatst.  

5.1

De drivers