2.2

De impact

De behoefte aan controle en regulatie zorgt er in het scenario van ‘The winner takes all’ voor dat AI hoofdzakelijk wordt ingezet als tool om menselijke intelligentie te vergroten, oftewel Augmented Intelligence. Hierdoor is de focus komen te liggen op de ondersteunende rol van AI bij het bevorderen van menselijke capaciteiten. Alles wat meetbaar is wordt omgezet in hyper-persoonlijk advies. Een virtual assistent voor iedereen! Althans, in theorie. Veel mensen zijn niet meer in staat om eigen keuzes te maken en nemen alles over wat het systeem hen voorlegt. Hierdoor ontstaat er een verdeling in de samenleving tussen cans en cannots, waarbij een grote groep mensen steeds minder regie heeft over hun eigen leven.

Gezondheid & Zorg

AI stelt artsen in staat om betere besluiten te nemen. Er ontstaan nieuwe digitale ecosystemen, waardoor er meer inzicht in verbanden ontstaat door het combineren van data. Deze collectieve vorm van intelligentie zorgt ervoor dat niet alleen de artsen in specifieke ziekenhuizen meer kennis krijgen, maar het gehele ecosysteem. AI-systemen krijgen hierdoor een beter voorspellend vermogen en fungeren steeds vaker als second opinion. De preventie van ziektes verbetert en de focus ligt op een verbetering van de leefstijl in plaats van het geven van medicijnen. Zorg op afstand neemt toe, ook op minder bereikbare plekken. Veel mensen hebben echter te veel vertrouwen in AI en volgen adviezen van AI-systemen op zonder deze te (laten) controleren. AI blijft een vorm van statistiek↓Wiskunde: AI is in de basis ‘gewoon’ wiskunde. Weliswaar een enorm geavanceerde vorm van wiskunde, maar het blijft wiskunde. Het is boven alles een middel om een optimalisatiedoel te bereiken. >Hoofdstuk 1.1.1 en daarmee kansberekening. Volledige zekerheid is daardoor niet reëel, waardoor mensen verkeerde besluiten nemen die nadelige effecten hebben op hun gezondheid.

Politiek & Bestuur

AI wordt ingezet om te informeren bij besluitvorming↓We willen graag geloven dat mensen rationele wezens zijn. Maar het besluitvormingsproces is grillig. Beeldvorming en ambities spelen naast feitelijke kennis een belangrijke rol. >Hoofdstuk 1.2.2 en steeds vaker ook voor maatschappijbrede vraagstukken. Er ontstaat hierdoor een kleinere en meer transparante overheid. De bestuurder blijft echter eindverantwoordelijk en mag afwijken van de output van het systeem. Hiervoor moet de bestuurder wel verantwoording afleggen. Data wordt echter steeds vaker bewust getweaked om zo voor een wenselijke uitkomst te zorgen. Burgers worden nauwlettend in de gaten gehouden: ‘Big brother is watching you’. De angst voor externe politieke inmenging is groot, waardoor overheden er alles aan doen om de eigen digitale infrastructuur te versterken en te beschermen. De strijd om AI is een wedstrijd↓Momenteel is de interesse in AI dermate groot dat wereldmachten de strijd met elkaar aangaan. Uit onderzoek van PwC uit 2017 blijkt dat het wereldwijde Gross Domestic Product (GDP) in 2030 door ontwikkelingen op het gebied van AI maar liefst 14% hoger zal liggen. Volgens de Russische president Poetin zal het land met de beste AI over de wereld heersen (2017). >Hoofdstuk 1.3.2 geworden, met een winnaar en verliezers. De geopolitieke spanningen lopen hierdoor hoog op. Verwijten over manipulatie en spionage zorgen voor internationale conflicten. Fake news en deep fakes↓Met behulp van AI kun je een persoon dingen laten zeggen of doen die hij of zij in werkelijkheid nooit gezegd of gedaan heeft. Deze techniek wordt ook wel deepfake genoemd, een combinatie van de woorden deep learning en fake. Een bekend voorbeeld is de gemanipuleerde video van Barack Obama. >Hoofdstuk 1.2.3 zorgen voor een verdamping van het vertrouwen in informatie.

Veiligheid & Beveiliging

De inzet van AI zorgt voor betere risicoanalyses en dus voor meer grip op risico’s. Externe bedreigingen, zoals extreme weersomstandigheden, kunnen sneller en accurater in kaart worden gebracht, waardoor er beter op geanticipeerd kan worden. Veiligheid wordt steeds meer een werkwoord. Aan de hand van data kan de individuele verantwoordelijkheid in kaart gebracht worden. AI wordt hierbij ingezet als instrument om veiligheid te co-creëren. De overheid zet AI niet langer uitsluitend in om te controleren, maar ook om te nudgen en burgers en organisaties een duwtje in de goede richting te geven. Er is echter sprake van een toenemende ondermijning, doordat het met behulp van AI eenvoudiger is om als individu criminele activiteiten te ondernemen en bestuurders en politici af te persen en te bedreigen. Tegelijkertijd is het voor bestuurders en politici gemakkelijker om hun macht te misbruiken, waardoor integriteit een nog groter probleem wordt.

Werk & Inkomen

AI-toepassingen zorgen voor een betere matching tussen mens en werk. Door het gebruik van data kan beter gebruik worden gemaakt van iemands kwaliteiten en kan preventief worden ingespeeld op gezondheid op de werkvloer. AI neemt steeds meer zware en gevaarlijke taken over van mensen. Banen worden hierdoor echter steeds complexer, omdat AI routinematige taken overneemt. Veel mensen zijn psychologisch niet voorbereid op deze ontwikkelingen en er is sprake van cognitieve overbelasting. Denk bijvoorbeeld aan dronepiloten die na het droppen van bommen naar huis gaan om te dineren met hun familie. Dit heeft impact op de mentale gezondheid. Het doel van bedrijven die zich bezighouden met AI is vaak niet in lijn met maatschappelijke belangen. Digitale discriminatie als gevolg van biases↓Niet alleen menselijke intelligentie, maar ook AI heeft last van vooroordelen. De output van algoritmen kan gender en race biases bevatten. De verklaring ervan is simpel. Wanneer de input niet zuiver is, dan is de output dat ook niet. Biases van algoritmen worden dus veroorzaakt door cognitieve biases van mensen. >Hoofdstuk 1.2.2 is niet uit te sluiten.

2.2

De impact