2.1

De drivers

De gepercipieerde belangen waren in de aanloop naar het scenario van ‘The winner takes all’ enorm, zowel economisch als politiek. De monopolie van techbedrijven werd alsmaar groter. Zij beschikten over verreweg de meeste data en konden nauwelijks van de troon gestoten worden door nieuwkomers in de markt. AI↓De meest dominante associatie met AI is machine learning. Uit onderzoek van de World Intellectual Property Organization (WIPO) uit 2019 blijkt tevens dat machine learning de meest dominante AI-technologie is die in patentaanvragen is opgenomen. Binnen deze toekomstverkenning richten we ons daarom hoofdzakelijk op machine learning. >Hoofdstuk 1.1.1 -talenten werden voor enorme bedragen weggekocht van universiteiten. Overheden wisten door tijdige investeringen en wetgeving de vinger aan de pols te houden. Er werd veel geld geïnvesteerd om een internationale koppositie te verkrijgen en overheden sloten megadeals met techbedrijven, wat hun monopoliepositie nog verder versterkte. Overheden waren bang voor internationale beïnvloeding, waardoor er nog meer geld werd geïnvesteerd om de eigen digitale infrastructuur te versterken en te controleren. Alles werd in werking gesteld om zoveel mogelijk controle te houden over de eigen economie en politiek. Hiermee was de acceptatie om besluiten aan AI-systemen uit handen te geven laag. ‘Human in control’ was het devies.

Ondanks de hoge belangen bleven de resources beperkt. Er werd weliswaar veel geïnvesteerd, maar door de behoudende aanpak en sturende wetgeving bleven de hoeveelheden data relatief beperkt. Daarnaast was er een gebrek aan kennis in het AI-debat. Verschillende disciplines werkten langs elkaar heen en er werd geen universele taal gevonden om over de technologieën te praten. AI werd voornamelijk het paradepaard van overheden, waardoor veel burgers afhaakten en zich onvoldoende informeerden over de kansen en bedreigingen van AI. De beperkte resources en de behoefte aan controle zorgden ervoor dat de prestaties van de technologie beperkt bleven. Er bestond namelijk een tradeoff tussen explainability↓Het wordt steeds lastiger voor mensen om te achterhalen op basis van welke data de uitkomsten van AI gebaseerd zijn. AI wordt daarom nu nog vaak vergeleken met een black box. >Hoofdstuk 1.2.2 en performance. Hoe beter de technologieën moesten presenteren, hoe complexer deze werden en hoe minder uitlegbaar ze waren. De behoefte aan uitlegbaarheid zorgde ervoor dat de prestaties van AI in het scenario van ‘The winner takes all’ niet exponentieel zijn gestegen.

2.1

De drivers