Over

Stichting Toekomstbeeld der Techniek

De Stichting Toekomstbeeld der Techniek (STT) is in 1968 opgericht door het Koninklijk Instituut Van Ingenieurs (KIVI). STT is een onafhankelijke stichting die gefinancierd wordt uit bijdragen van overheid en bedrijfsleven. STT voert brede toekomstverkenningen uit op het snijvlak van technologie en samenleving die domeinoverstijgend en interdisciplinair zijn. Het Algemeen Bestuur (AB) van STT bestaat uit topmensen uit de overheid, het bedrijfsleven, de onderzoekswereld en uit maatschappelijke organisaties. Het AB denkt mee over de STT-programmering, is betrokken bij verkenningen en vormt een belangrijke denktank waarbinnen de bestuursleden praten over toekomstige technologische ontwikkelingen en innovatie.

Daarnaast ontplooit de STT Academy diverse activiteiten, zoals het co-financieren van bijzondere leerstoelen, methodiekontwikkeling en het beheer van het Netwerk Toekomstverkenningen en Young STT. Deze laatste bestaat uit young high potentials uit de deelnemende organisaties.

Informatie over STT, haar activiteiten en haar producten is te vinden op www.stt.nl

Eerder verschenen publicaties STT

STT90 Bioprinters, grondstof-rotondes en brainternet? Hoe wij produceren, consumeren en herverdelen in 2050. Silke den Hartog-de Wilde, 2019

STT89 Veiligheid in de toekomst. Carlijn Naber, 2019

STT88 Het eeuwige leren. Over leren, technologie en de toekomst. Dhoya Snijders, 2018

STT87 En toen ging het licht aan…; Transities naar een emissievrij energiesysteem. Soledad van Eijk, 2017

STT86 Data is macht. Over Big Data en de toekomst.
Dhoya Snijders, 2017