2.3

De implicaties

Wanneer het scenario van ‘The winner takes all’ daadwerkelijk leidt tot één winnaar lopen we als Nederland het risico om ‘alles’ te verliezen. We worden dan niet langer als kennisland gezien, onze universiteiten hebben geen toegevoegde waarde meer en onze mensen zijn niet meer nodig. De spaarzame AI-talenten die we overhouden worden weggekocht door internationale techbedrijven en er ontstaat een heuse braindrain↓Wereldwijd zouden er slechts 10.000 mensen zijn die AI echt begrijpen en de benodigde skills hebben om complexe problemen te kunnen oplossen. De grootste talenten worden met buitensporige salarissen weggelokt bij universiteiten door techbedrijven als Google, Facebook en Amazon. Dit wordt ook wel de braindrain van AI genoemd. >Hoofdstuk 1.3.2 . Banen en bedrijven verdwijnen. We kunnen hierdoor compleet afhankelijk worden van internationale private organisaties. Wanneer Google bijvoorbeeld het algoritme van Google Maps verandert, heeft dat een grote impact op onze mobiliteit. De winnaar zou volgens deze redenatie volledige werelddominantie verkrijgen. Als je ergens de beste in bent, dan kun je complete markten overnemen. De culturele verschillen zijn echter te groot om dit zonder conflicten te laten passeren. Daar waar bijvoorbeeld China gelooft dat welvaart ontstaat wanneer de overheid ruim baan krijgt, gelooft Amerika er juist in dat welvaart ontstaat wanneer de markt de vrije hand krijgt. Geopolitieke spanningen lopen hierdoor hoog op.

Toch lijkt het wedstrijdelement vooral een belemmering te vormen voor de ontwikkeling van AI. De angst voor externe politieke inmenging zorgt ervoor dat overheden investeren in de versterking en beheersbaarheid van hun eigen digitale infrastructuur. Wanneer er onvoldoende internationale afstemming plaatsvindt, heeft dit als consequentie dat AI-systemen onbeperkt toepasbaar zijn. Denk bijvoorbeeld aan de zelfrijdende auto; het zou nogal problematisch zijn wanneer het voertuig de verbinding verliest en tot stilstand komt wanneer het over een bepaalde grens rijdt. Daarnaast zal de wedloop om AI zorgen voor een enorm wantrouwen in AI. Overheden zetten AI met name in voor politieke misleiding. Het gevaar hiervan is dat mensen ook niet meer geloven in wat wel echt is. Verschillende groepen mensen zullen hierbij verschillende informatie tot zich krijgen, wat zorgt voor een verdere polarisatie binnen samenlevingen.

Hierdoor blijft de potentie van AI onbenut. AI kan als tool menselijke competenties en intellect vergroten. Hierbij kan de mens in controle blijven. Processen in verschillende domeinen kunnen daardoor transparanter worden en misleiding en manipulatie juist tegengaan. De rol van bestuurders verandert dan door nieuwe checks and balances. Daarnaast zorgt betere preventie voor een gezondere samenleving, waarbij de zorgkosten gedrukt kunnen worden en de kwaliteit van leven kan worden verbeterd.

Early warning signals

Hoe China mijlenver vooroploopt in de AI-wedloop (en wat dat betekent voor ons) (RTLZ, 2018)
————————————————————————–
AI op de agenda, nu de miljarden nog (NRC, 2019)
————————————————————————–
VS gaan ontwikkeling AI meer stimuleren én reguleren (Techzine, 2019)

2.3

De implicaties