Over

Colofon

STT92 deel I: Duikboten zwemmen niet
STT92 deel II: De computer zegt nee
STT92 deel III
: AI heeft geen stekker meer

Onderzoek en projectleiding: Rudy van Belkom
Tekst- en taalredactie: Japke Schreuders / Lida Hoebeke
Grafisch ontwerp: YURR studio, Yurr Rozenberg
Online webontwikkeling: Burg, Burg.

NUR-nr. 950

ISBN 978-94-91397-23-3

Trefwoorden

AI, artificiële intelligentie, toekomst, technologie, impact, samenleving, ethiek, forecasting, scenarioplanning, backcasting

© 2020, Stichting Toekomstbeeld der Techniek, Den Haag

Publicaties van Stichting Toekomstbeeld der Techniek
worden auteursrechtelijk beschermd zoals vastgelegd
onder de Creative Commons Naamsvermelding Niet
Commercieel-Geen Afgeleide Werken 3.0 Unported Licences.
Bezoek https://creativecommons.org/licenses/
by-nc-nd/3.0/deed.nl
voor de volledige tekst
van de licentie.


U kunt dit werk toeschrijven aan Stichting Toekomstbeeld der Techniek/ Rudy van Belkom, 2020.

Stichting Toekomstbeeld der Techniek
Koninginnegracht 19
2514 AB Den Haag
070-302 98 30
info@stt.nl
www.stt.nl