>

Over ethiek in het ontwerpproces

Rudy van Belkom Stichting Toekomstbeeld der Techniek

Het gebruik van AI roept meerdere ethische vraagstukken op, over onder andere privacy, aansprakelijkheid en gelijkwaardigheid. Hoewel er veel wordt gepraat over ethiek, ontbreken nog vaak concrete handvatten. Als we in de toekomst ethisch verantwoorde toepassingen willen gebruiken is het nu tijd om ethiek in praktijk te brengen. Lees hier alles over de integratie van ethiek in het ontwerpproces van AI! Met bijdragen van Marijn Janssen (TU Delft), Maarten Stol (BrainCreators) en Bernard ter Haar (Ministerie BZK). Zelf aan de slag met ethiek in de AI-praktijk? Speel het ethisch ontwerpspel!

Download rapport Download rapport [EN]

Hoofdstuk 1:AI & Ethiek

Alles wat je moet weten om te kunnen begrijpen wat ethiek is, welke ethische vraagstukken er op dit moment spelen bij de ontwikkeling van AI en vanuit welke perspectieven deze vraagstukken te beantwoorden zijn.

Lees verder

Hoofdstuk 2:Ethische richtlijnen voor AI

Alles wat je moet weten over de verschillende ethische principes die wereldwijd zijn vastgelegd. Wat zijn de overeenkomsten en verschillen? Welke principes botsen? En wat zijn de uitdagingen in de vertaalslag naar de praktijk?

Lees verder

Hoofdstuk 3:Ethiek in AI-ontwerp

Alles wat je moet weten voor het in praktijk brengen van ethiek. Hoe ontwerp je ethisch verantwoorde AI-toepassingen? Inclusief handvatten voor het integreren van ethiek in het ontwerpproces van AI.

Lees verder