Duikboten zwemmen niet

Leeswijzer

Niet iedereen is blij met de komst van artificiële intelligentie (AI). Mensen zijn bang dat banen worden overgenomen, of erger nog, dat ‘de machines’ in opstand komen. Tegenstanders van AI krijgen steeds vaker bijval van gerenommeerde wetenschappers en ondernemers. Zo kan AI volgens wijlen Stephen Hawking het einde van het menselijke ras betekenen. Ook Elon Musk gelooft dat AI momenteel de grootste existentiële bedreiging vormt. Volgens Chris Bishop, directeur van Microsoft Research, zorgen deze ‘Terminator-scenario’s’ echter voor een stagnatie in het onderzoek naar de ontwikkelingen en mogelijkheden van AI. Revolutionaire ontwikkelingen die de mensheid verder kunnen helpen zouden volgens Bishop door angst en wantrouwen teniet gedaan kunnen worden.

Waarom deze publicatie?

AI lijkt een van de meest besproken, maar misschien wel minst begrepen technologieën van dit moment. Het is op sommige vlakken ‘dommer’ dan veel mensen denken, maar op andere vlakken juist veel ‘slimmer’. Een computer als minister-president lijkt nog wat vergezocht, maar AI heeft nu al wel degelijk invloed op onze arbeidsmarkt. Daarbij is het belangrijk om te kijken op welke wijze AI zich verhoudt tot menselijke intelligentie. Want om te kunnen bepalen of computers intelligenter kunnen worden dan wijzelf, moeten we eerst bepalen wat intelligentie precies is, hoe het bij mensen werkt en of we dit kunstmatig kunnen benaderen. Voordat mogelijke sociaal-culturele implicaties kunnen worden onderzocht en ethische vraagstukken kunnen worden beantwoord is het dus van belang om de technologie goed te begrijpen. Dit is de voornaamste aanleiding voor deze eerste publicatie. Daarnaast moeten we goed kijken naar de verschillende krachten die van invloed zijn op de ontwikkelingsrichting van AI, zoals politieke en economische belangen. Het is daarom van belang om ook te kijken naar geopolitieke verhoudingen en de machtspositie van grote tech-organisaties, zoals Google en Facebook. 

Voor wie is deze publicatie?

Deze publicatie is voor iedereen die meer wil weten over AI. Het doel is om een volledig beeld te geven van de status van AI, nu en in de toekomst. Het is geen lichte lectuur met hapklare takeaways. Deze publicatie gaat de diepte in en probeert AI echt te doorgronden. Wil je goed geïnformeerd kunnen bijdragen aan de discussie omtrent AI? En schroom je de filosofische discussie niet? Dan is deze publicatie geschikt voor jou.

Hoe is deze publicatie opgebouwd?

Deze publicatie kan uiteraard in zijn volledigheid gelezen worden, maar is daarnaast zo opgebouwd dat hoofdstukken en paragrafen afzonderlijk van elkaar te lezen zijn. Het fungeert dus als een soort database, waarbij je zelf kunt bepalen welke delen interessant en relevant voor je zijn. Mocht je toch begrippen tegenkomen die je niet kent, dan kun je eenvoudig terugbladeren.

Hoofdstuk 1: Alles wat je moet weten om te kunnen begrijpen wat AI is en hoe het werkt. Geen complexe wiskundige formules, maar wel een gedegen kijk onder
de motorkap en belangrijke lessen uit de praktijk. 

Hoofdstuk 2: Alles wat je moet weten om te kunnen bepalen in hoeverre menselijke intelligentie kunstmatig te benaderen is en welke besluiten geautomatiseerd kunnen worden, inclusief de voordelen en beperkingen. 

Hoofdstuk 3: Alles wat je moet weten over de ontwikkelingsrichting van AI in de toekomst. Wat vinden de experts? Welke belangen zijn er? En kan AI ons in deze zoektocht helpen?

Leeswijzer