AI heeft geen stekker meer

Deelnemers

Voor dit deel van de toekomstverkenning is een online
vragenlijst uitgezet onder drie groepen, namelijk
experts, bestuurders en studenten. Deze vragenlijst
is door meer dan 100 respondenten anoniem ingevuld.
Namens STT en mijzelf enorm bedankt voor het invullen
van deze vragenlijst. Daarnaast een specifiek dankwoord
aan de experts die mee hebben gedacht, gelezen en
geschreven aan dit deel van de toekomstverkenning:

Roland Bijvank    HU   Lecturer Informatics
Marc Burger Capgemini CEO 
Patrick van der Duin STT Directeur 
Arjen Goedegebure SURF Algemeen Directeur 
Bernard ter Haar Ministerie BZK Buitengewoon adviseur
Fred Herrebout  T-Mobile Senior Strategy Manager
Jeroen van den Hoven TU Delft Professor of Ethics and Technology
Marijn Janssen TU Delft Professor ICT & Governance 
Leon Kester TNO Senior Research Scientist 
Maria de Kleijn-Lloyd Kearney Senior Principal
Stefan Leijnen HU Lector Artificial Intelligence
Leendert van Maanen Utrecht University Assistant professor Human-centered AI
Michel Meulpolder BigData
Republic
Lead Data Architect
Evelien Mols STT Afstudeerder
Gerard Nijboer Gemeente Rotterdam Procesmanager Innovatie
Yvette Mulder NEN Committee manager AI
Eefje Op den
Buysch
STTToekomstverkenner
Marieke van Putten Ministerie BZK Senior Innovation  
Edgar Reehuis Hudl Engineer 
Jelmer de Ronde SURF Projectmanger SURFnet
Martijn
Scheltema
EUR Professor in Civil Law
Klamer Schutte TNO Lead Scientist Intelligent Imaging
Robert de
Snoo
Human &
Tech
Founder
Marc Steen TNO Senior Research Scientist
Maarten Stol Brain­-
Creators
Principal Scientific Adviser

Deelnemers